Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

1.6. Lepení PVC s vyrovnáním podkladu

 

 

Velmi důležitým faktorem pro vzhledné a kvalitní položení každé podlahové krytiny jsou optimální vlastnosti podkladu a tedy jeho důkladná a správná příprava. Nutno kontrolovat zejména zbytkovou vlhkost v podkladu, jeho pevnost, rovinnost a přídržnost povrchových vrstev.


Nezbytným pomocníkem každého úspěšného podlaháře by měla být norma ČSN 74 4505, která požadavky na podklad před pokládkou podlahových krytin všech typů jednoznačně definuje.


POZOR:
Pružné podlahoviny (PVC, vinyl, linoleum apod.) vyžadují vždy dokonale vyrovnaný podklad. Nivelační hmota je optimálním a prakticky nutným řešením nejen na podkladech na bázi cementu, ale i na anhydritových potěrech.

 

 

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1 podklad
    max. vlhkost cementového potěru 5,0%,
anhydritu 1,0%; povrch přebruste a zbavte prachu
2 Základ hloubkový D7 0,1 kg / m2  10 kg  nanášejte válečkem v jedné vrstvě,
nechte cca 15 minut zaschnout
3

Nivelační hmota Objekt Plus

OS 50

1,5 kg / m2 a 1 mm vrstvy  25 kg  nanášejte zubovým hladítkem nebo raklí ve
vrstvě do 10 mm, pochozí po 1 – 2 hodinách,
další pokládka po 12 – 24 hodinách
4

Lepidlo na podlahoviny

D 321

0,3 – 0,45 kg / m2 1 kg, 6 kg,14 kg
nanášejte zubovou stěrkou A1 nebo A2 celoplošně
na podklad, nechte cca 15 minut odvětrat
5 podlahová krytina PVC     podlahovinu položte do vlhkého lože a zaválcujte,
frézování a svařování švů je možné po 24 hodinách