Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

1.7 Lepení pryžových podlahovin

 


Při pokládce podlahové krytiny dbejte na dostatečné smočení rubu lepidlem. Krytinu po položení celoplošně vyhlaďte, po cca 50 až 60 minutách uhlazení opakujte, popřípadě povrch převálcujte. Kaučukové podlahoviny vykazují poměrně velké rozměrové změny, které jsou způsobeny teplotními výkyvy, nebo změnami relativní vlhkosti prostředí. Proto je nutné pro lepení použít vždy kvalitní lepidlo s vysokou smykovou pevností.

Optimální je, když má lepidlo podobné složení jako podlahovina samotná, což příznivě ovlivňuje pevnost lepeného spoje z hlediska odolnosti systému proti rozměrovým změnám podlahoviny. Doporučené Lepidlo na pryž CR 5 je disperzní materiál na bázi polymeru chloroprenu, který je přírodnímu kaučuku velmi podobný.


POZOR:
Pružné podlahoviny vyžadují vždy dokonale vyrovnaný podklad. Nivelační hmota je optimálním a prakticky nutným řešením nejen na podkladech na bázi cementu, ale i na anhydritových potěrech.

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1 cementový potěr, beton, anhydrit
    max. vlhkost 3,5%, anhydrit 0,5%,
povrch přebruste, zbavte prachu,
vyrovnejte a ošetřete vhodnou penetrací
2 Lepidlo na pryž  CR 5 0,35 kg / m2
 
14 kg  nášejte válečkem v jedné vrstvě,
nechte cca 15 minut zaschnout
3

podlahová krytina

1,5 kg / m2
a 1 mm vrstvy
25 kg  maximální tloušťka kaučukové krytiny
v pásech nebo dlaždicích 3,2 mm