Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

1.8 Lepení vinylových podlahovin na dřevěné podklady

 „Vinylové“ podlahové krytiny jsou dnes velice oblíbené zejména pro svůj zajímavý velmi rozmanitý design a vysokou životnost. Jejich pokládka je relativně jednoduchá, vždy však vyžaduje optimálně připravený, zejména dokonale vyrovnaný podklad.

 

 

 

 

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1 podklad OSB deska     běžný stavební podklad odpovídající
ČSN 74 4505
2 Základ Supergrund  D4 0,15 kg / m2 1 kg, 5 kg,
10 kg
nanášejte neředěný válečkem v jedné souvislé
vrstvě, nechte cca 30 minut zaschnout
3 Nivelační hmota CA 40 1,5 kg / m2
a 1 mm vrstvy
25 kg
hmota se zvýšenou pružností, vyztužená vlákny,
vylijte na podklad a roztáhněte zubovým
hladítkem nebo raklí ve vrstvě od 2 do 15 mm,
další pokládka po 24 hodinách
4 lLepidlo speciální do adhezního
lože LF 300
300 g/m2
14 kg
nanášejte celoplošně zubovou stěrkou A1 nebo
A2, nechte cca 30 minut odvětrat, než lepidlo
ztransparentní, poté položte a zaválcujte krytinu
5
podlahová krytina