Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

2.4 Lepení obkladu na obklad

 

 

Je dobré si uvědomit, že při rekonstrukcích není vždy nezbytně nutné stávající keramický obklad či dlažbu pracně a s vydatným nepořádkem odstraňovat.

Máte-li k dispozici dostatek prostoru k navýšení skladebné výšky obkladu či dlažby, můžete použít jednoduchý a rychlý systém „lepení obkladu na obklad“. Předpokladem je, že stávající dlaždice mají dostatečnou přídržnost a jsou dokonale očištěny.

S úspěchem lze použít čističe řady COLOCURA, podle charakteru znečištění buď kyselý čistič Colo SR 30 nebo zásaditý Colo AR 30.

K lepení však vždy použijte kvalitní flexibilní lepicí maltu. Doporučujeme Lepicí maltu  Flex MAXIMO M 41 v bezprašném provedení, s mimořádně nízkou spotřebou a v uživatelsky optimálním balení.

 

 


 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
 1 stávající zužitý obklad nebo dlažba
    poklepem ověřte přídržnost starých
dlaždic k podkladu, povrch omyjte,
zbavte jej zejména mastnot
2
Základ Supergrund D4  0,1 kg / m2 1 kg
5 kg
10 kg
nanášejte válečkem v jedné vrstvě,
nechte zaschnout cca 30 minut
3

Lepicí malta Flex
KGF 65 šedá

 

 3,0 kg / m2
 

25 kg  nanášejte zubovým hladítkem,
tenkovrstvé lepení, doba otevření 30 minut,
spárování po 24 hodinách
4

dlažba 
5

Spárovací malta

FM 60 Preminum

 0,5 – 0,9 kg / m2 2 kg
4 kg
8 kg
25 kg
pro spáry šířky 0,5 – 7 mm,
25 barevných odstínů, třída CG2,
vodoodpudivá, flexibilní,
pochozí po 24 hodinách