Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

2.7 Kladení dlažby z lomového kamene

 

 

Přestože se pro venkovní plochy používá zpravidla přírodní kámen s velmi nízkou nasákavostí (žula, kvarcit), je i tak nezbytné zmírnit nebo úplně vyloučit nebezpečí vzniku tzv. vápenných výkvětů. Doporučujeme tedy používat lepicí i spárovací malty s trassovou přísadou, která tvorbu výkvětů výrazně potlačuje.

Použitý systém s podkladní vrstvou z drenážní malty je méně obvyklý, avšak pokládkou kamene do zavlhlého podkladu
(systém mokré do mokrého) získáme velmi vysokou, jedinečnou a dlouhodobou soudržnost kamenných prvků s podkladem.

Díky použité Spárovací maltě kamenné Trass SF 50 je systém odolný i vůči posypovým solím.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1 Malta drenážní DM 100  15 kg / m2
při vrstvě 1 cm

25 kg

maltu rozprostřete na podklad v tloušťce
vrstvy 3 až 6 cm a latí srovnejte
2 Lepicí malta Flex Trass KTF 55 KTF 55 cca 3 kg / m2 25 kg naneste hladítkem na rubovou stranu kamene
a pokládejte do zavlhlé podkladní vrstvy malty
3 Štípaný kámen

kámen může mít i silně profilovaný rub, lepicí
malta je schopna vytvořit lože až 20 mm silné
4
Spárovací malta kamenná
Trass SF 50
dle rozměru dlaždic
a velikosti spár
25 kg spárovací malta pro spáry od 4 mm
až do 30 mm šířky
5
Čistič – odstraňovač usazenin
Colo SR 30
dle stupně
znečištění
1 l
Přípravek k odstranění anorganických
usazenin, cementových závojů, výkvětů apod.
Koncentrát, používejte ředěný
6 Impregnace přírodního kamene
a zdiva Cura IG 20
dle nasákavosti
podkladu
1 l
Transparentní impregnace k ochraně povrchu
s látkami odpuzujícími vodu a oleje,
zvýrazňuje barevnost kamene