Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

2.8 Kladení zámkové dlažby

 

 

Jako podklad pod dlažby na pojížděné ploše (příjezd ke garáži, dvůr) doporučujeme cca 20 až 25 cm vrstvy štěrku zrnitosti
0 – 45 mm, pak cca 5 cm jemné drti zrnitosti 2 – 8 mm a dlaždice tloušťky 6 nebo 8 cm.

U nepojížděných ploch (zahradní cesta, terasa) postačuje základní vrstva štěrku o síle vrstvy 10 – 15 cm, opět cca 5 cm jemné drtě a dlaždice tloušťky 4 nebo 6 cm.

Celý systém je vodopropustný, dešťová voda vsakuje do podloží.

Spárovací malta pro dlažby PF 30 je tvořena stejnozrnným křemičitým plnivem obaleným polymerem, který tuhne vzdušnou vlhkostí. Ve spáře pevně drží, nepráší, odolává mrazu, posypovým solím a prorůstání bylinami. Je dlouhodobě vodopropustná a snadno čistitelná pouhým ropláchnutím.

   

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1
Štěrkopískové lože     skladbu a mocnost štěrkového lože přizpůsobte
očekávané zátěži povrchu (pěší
komunikace až pojezdové plochy)
2
Malta drenážní
DM 100
15 kg / m2
při vrstvě 1 cm

25 kg

maltu rozprostřete na podklad v tloušťce
vrstvy 3 až 6 cm a latí srovnejte
3 Dlažba


k
4
Spárovací malta pro dlažby PF 30 dle rozměru dlaždic
a velikosti spár
25 kg spárovací maltu jednoduše zameťte
do spáry a lehce pokropte vodou