Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

2.9 Lepení velkoformátových dlažeb

 

 

 

K lepení velkoformátových dlažeb, což jsou zpravidla dlažby s formátem větším než 30 x 30 cm, použijte vždy některou
z rychletuhnoucích lepicích malt s doporučenou vrstvou maltového lože minimálně 10 mm.

Vedle lepicí malty FBS 75, která zabezpečí 100% pokrytí rubu dlaždice, jsou k dispozici také bílá rychletuhnoucí malta SFK 81 s použitím pro průsvitný přírodní kámen nebo rychletuhnoucí šedá lepicí malta SFK 85 s trasovou přísadou pro běžný přírodní kámen.

Obě tato malty umožňují vytvoření maltového lože ve vrstvě až 20 mm. Vyšší mocnost maltového lože dokáže překlenout drobné nerovnosti podkladu a také eliminovat případné vyklenutí velkoformátových dlaždic. Pro lepení ultravelkých formátů nad 120 cm je nutné podklad vždy vyrovnat vhodnou nivelační hmotou a k lepení použít lepidlo třídy C2 FS1, případně lepidlem na bázi MS polymerů.

 

 

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1 podklad
    běžný stavební podklad odpovídající
ČSN 74 4505
2
Základ hloubkový LF 1  0,1 kg / m2 1 kg; 5 kg
10 kg
25 kg
penetrace na nasákavé podklady,
nanášejte válečkem v jedné vrstvě,
doba schnutí cca 15 minut
3 Lepicí malta Flex Trass rychletuhnoucí SFK 85
Lepicí malta pro tekuté lože rychlá FBS 75
3,0 kg / m2
4,5 kg / m2
 25 kg nanášejte zubovým hladítkem celoplošně,
lepidlo vytváří trvale pružný spoj
4

dlažbadoporučujeme vždy dodržet minimální spáru
mezi dlaždicemi 2 mm
5

Spárovací malta

FM 60 Preminum

 0,5 – 0,9 kg / m2 2 kg
4 kg
8 kg
25 kg
pro spáry šířky 0,5 – 7 mm,
25 barevných odstínů, třída CG2,
vodoodpudivá, flexibilní,
pochozí po 24 hodinách