Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

2.11 Lepení obkladů a dlažeb v chemicky zatížených prostorách

 

 

 


V případě použití epoxidové lepicí malty není zpravidla nutné použit hydroizolační stěrku pod dlažbu. Spárovací maltu
nanášejte pomocí speciálního nářadí. Mějte na paměti, že tuhnutí a tvrdnutí epoxidových materiálů probíhá až od teploty
cca 12°C. Znečištěný povrch dlaždic epoxidovým materiálem očistěte do 15 minut vodou pomocí tvrdé houby.

Oblasti použití mohou být např. chemické laboratoře, myčky motorových vozidel, nádrže s pitnou i užitkovou vodou, lázně,
jatka, mlékárny, pivovary, kuchyně, akumulátorovny apod.

 

 

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1 podklad
    běžný stavební podklad odpovídající
ČSN 74 4505
2
Základ hloubkový LF 1  0,1 kg / m2 1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
penetrace na nasákavé podklady,
nanášejte válečkem v jedné vrstvě,
doba schnutí cca 15 minut
3 Nivelační hmota podlahová
FSM 20
Nivelační hmota ST 25

 

1,6 kg / m2 /1 mm
1,7 kg / m2 /1 mm
25 kg vyrovnání podkladu,
další aplikace po 24 hodinách
4
Lepicí malta epoxidová
EKY 91
cca
3,0 kg / m2
6 kg
chemicky odolná, dvousložková, pro vrstvy
do 5 mm, spárování po 24 hodinách
5
dlažba, obklad
    podle charakteru chemického zatížení zvolte
požadovanou odolnost dlažby a obkladu
6
Spárovací malta
Epoxy FMY 90
cca
0,5 kg / m2
6 kg dvousložková, v cca 120 barvách dle vzorníku
RAL , pro šířku spáry do 10 mm,
pochozí po 24 hodinách