Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

2.12 Lepení obkladu v bazénech

 

 

Dbejte na pečlivou práci zejména při nanášení hydroizolační stěrky. V případě bazénů s mořskou vodou nebo nádrží s agresivními vodami použijte Lepicí maltu epoxidovou EKY 91 a Spárovací maltu Epoxy FMY 90.

 

  

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
 1 podklad
    optimálním podkladem je vodostavebný beton
podle ISO 7031 a ČSN EN 206
2
Základ hloubkový  LF 1
 0,1 kg / m2 1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
penetrace na nasákavé podklady, nanášejte
válečkem v jedné vrstvě, doba schnutí cca 15 minut
3
Těsnicí folie
DK 2K
3,0 kg / m2
9 kg
18 kg
37,5 kg
dvousložkový materiál, nanášejte zubovou
stěrkou, uhlaďte, vrstva musí být celistvá
a v tloušťce min. 2 mm
4
Těsnicí páska DB 70 1,02 m / bm 10 bm
50 bm
vodotěsné a pružné přemostění kritických
spár, zapracujte do hydroizolační stěrky
5
Těsnicí manžeta DZ 35, nebo DZ 70   1 ks utěsnění prostupů, zapracujte do hydroizolační stěrky
6
Lepicí malta Flex KGF 65  3,0 kg / m2 25 kg
použijte zubovou stěrku odpovídající velikosti
a charakteru rubové strany dlaždice, spárování
po 24 hodinách
7
Spárovací malta Extrém
FME 80
cca
0,5 kg / m2
8 kg
20 kg
bílá, šedá, stříbrošedá,
pro šířku spáry 2 až 10 mm
8
Těsnicí tmel X-BOND
MS-D80
1 kartuše
na 10 bm
310 ml
pro spáry trvale umístěné pod hladinou
vody, spáru nejprve opatřete Spárovou
šňůrou vhodného průměru