Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

1.10 Sešívání trhlin v podkladu

 


Zálivková pryskyřice 2K SI 60 se velmi snadno zpracovává, aplikace do trhliny z nádobky z měkkého plastu je čistá a přesná práce bez zbytečných ztrát materiálu.

Produkt se vyznačuje velmi rychlým tuhnutím a tvrdnutím, zpracovatelnost je cca 10 minut, vytvrzený je do cca 45 minut.

 

 

poz.  výrobek  spotřeba  balení  co je důležité 
1 podklad
    trhliny v podkladu před kladením všech druhů
podlahových krytin nelze ponechat bez povšimnutí
2 trhlina     trhlinu mechanicky pročistěte, vysavačem
ji zbavte všech nesoudržných částic
3 příčný řez     úhlovou bruskou ve vzdálenosti po cca 20 cm
a pod úhlem cca 45°na průběh trhliny proveďte
příčné řezy, dodržte hloubku řezu do cca 2/3
hloubky trhliny
4 Sešívání trhlin – sponka HOCO 5 ks na bm
délky trhliny
50 ks
500 ks
do vytvořených příčných řezů vložte po jedné
sponce
 5

Zálivková pryskyřice

2K SI 60

dle délky a hloubky
trhliny
2 x 300 ml
(složka A
+ složka B)             
smíchejte obsah nádobek v jedné z nich,
protřepte a ihned lehkým stlačením nádobky
aplikujte přes výtlačné hrdlo do trhliny i řezů
 6 Křemičitý písek
0,3 – 0,8 mm
 2 kg/m2

 

25 kg
50 kg

povrch zasypte začerstva jemným křemenným
pískem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVINKY