Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

3.2 Sanace betonových konstrukcíPřestože je beton díky svým vlastnostem nejpoužívanějším a také nejtrvanlivějším stavebním materiálem, je nutné se zabývat jeho
ošetřováním a ochranou. Na betonové konstrukce, ať už se jedná o inženýrské stavby, mosty, tunely, nebo jen balkónové podesty,
schodiště či betonové ploty, působí celá řada činitelů, které ovlivňují nepříznivě jejich životnost. Jsou to zejména mrazové cykly,
změny teploty a vlhkosti, obrušování, abraze, koroze betonu, koroze výztuže, objemové změny, alkalická rozpínavost kameniva,
vlivy spár a styků v konstrukci a statické nebo dynamické přetížení konstrukce.
Sanační systém Murexin „REPOL“ umožňuje prodloužení životnosti betonových konstrukcí, Zahrnuje celou škálu materiálů jak pro
antikorozní ochranu a náhradu poškozených částí konstrukce, tak také pro finální povrchové úpravy.