Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Systémová řešení
Murexin AG

Systémová řešení

 

 

Vyberte si téma, které vás zajímá z níže uvedených oblastí. 

 Systémová řešení pro podlaháře  
1.1 Lepení parket na cementem pojený podklad s vyrovnáním
1.2 Pokládka dřevěné podlahy s útlumem kročejového hluku
1.3 Lepení PVC fixací
1.4 Lakování dřevěných podlahových krytin
1.5 Lepení koberců
1.6 Lepení PVC s vyrovnáním podkladu
1.7 Lepení pryžových podlahovin
1.8 Lepení vinylových podlahovin na dřevěné podklady
1.9 Impregnace dřevěné podlahy olejem
1.10 Sešívání trhlin v podkladu
3.1 Kamenný koberec
3.2 Sanace betonových konstrukcí
3.3 Hydroizolace spodní stavby
3.4 Kreativní úprava lité epoxidové podlahy
3.5 Oprava starší betonové podlahy
       – garáž
3.6 Litá epoxidová podlaha
3.7 Litá epoxidová podlaha antistatická
3.8 Horizontální utěsnění vlhkých zdí
       – systém „suchá stěna“
3.9 Zpevnění potěru s následným vyrovnáním

3.10 Pohledový beton - FACEBETON
 
2.1 Lepení dlažby na anhydrit
2.2 Lepení slinuté dlažby na beton
2.3 Lepení nasákavých bělninových obkladů
2.4 Lepení obkladu na obklad
2.5 Lepení obkladu a dlažby na kovový podklad
2.6 Lepení obkladu a dlažby se zatížením vodou v interiéru
2.7 Kladení dlažby z lomového kamene
2.8 Kladení zámkové dlažby
2.9 Lepení velkoformátových dlažeb
2.10 Pokládka dlažby s útlumem kročejového hluku
2.11 Lepení obkladů a dlažeb v chemicky zatížených prostorách
2.12 Lepení obkladu v bazénech
2.13 Lepení dlažby na podklad s podlahovým vytápěním
2.14 Hydroizolace, lepení a spárování dlažby na balkonech a terasách
2.15 Odstíny spárovacích malt
2.16 Čističe COLO
4.1 Energy Saving System ACTIVE LIVING
4.2 Energy Saving System ACTIVE PLUS
4.3 Energy Saving System ACTIVE CLEAN

4.4 Energy Saving System MINERAL 

 

 

 

 

 

  

 

Upozorňujeme, že prezentovaná systémová řešení jsou založena na standardních postupech a vycházejí z dlouholetých
zkušeností našich pracovníků. Jsou vypracována dle našeho nejlepšího vědomí, jejich použití by mělo redukovat případné
chyby na minimum.

 

Nelze je však použít ve 100% případů, vždy záleží na posouzení konkrétních místních podmínek na stavbě, zejména charakteru a reálném stavu podkladu. V obtížných nebo problematických podmínkách Vám naši technici rádi pomohou
zvolit vhodné řešení.

Detailní postupy a okolnosti zpracování jednotlivých materiálů najdete v  technických listech >>.

Těšíme se na spolupráci. 

Tým MUREXIN.