Home > Hauptnavigation > VÝROBKY > Servis a doprava
Murexin AG

Servis a doprava

 

 

 Dodací lhůty

 
 Dodávané žboží je importováno z výroben Schmid Industrie Holding.
 Standardní dodací lhůta u zboží, které je na skladě, je 2 pracovní dny po dni přijetí objednávky.
 Expresní dodávky budou realizovány individuálně pouze na základě vzájemné dohody expresních dodacích lhůt s kupujícím
 za  expresní ceny. Vlastní odběr kupujícím je po přijetí objednávky možný ihned.
 Zboží na objednávku, které není na skladě, zajišťujeme do max.10 dnů ode dne přijetí objednávky, kratší dobu je třeba sjednat.
 
 Dodávka na místo určení
 
 Místem plnění je sklad MUREXIN spol. s r.o. v Modřicích a Praze, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zajistí naložení  
 materiálů na přepravní prostředek kupujícího. Jako místo plnění lze sjednat sklad nebo stavbu kupujícího v ČR, pokud není 
 dohodnuto jinak.
 V případě dodávky zboží ve fakturované ceně do 25 tis. Kč (bez DPH) na místo určené kupujícím je prodávající oprávněn
 fakturovat dopravu kupujícímu v plné výši. Nebezpečí škody na zboží přechází na  kupujícího okamžikem převzetí zboží od  prodávajícího.
 
  
 Upozornění k uvedeným cenám
 
  Cena u výrobků s balením v menším než 1 kg nebo 1 litr je uváděna za 1 ks.