Home > Hauptnavigation > O FIRMĚ > Kvalita a Životní prostředí
Murexin AG

Kvalita, životního prostředí

 


Kvalita nabízených výrobků i naší práce je základem spokojenosti našich zákazníků. Toto je jeden z hlavních faktorů kladeného image naší společnosti.

Existující politika jakosti zavazuje vedení společnosti i všechny naše zaměstnance k plnění vysokých požadavků na kvalitu, především podle požadavků zákazníků, ale také zákonů, norem a interních předpisů.

Tohoto lze optimálně dosáhnout, pokud jsou všechna opatření vypracována dle příslušné metodiky, jsou známa, uplatňována a průběžně optimalizována na všech organizačních úrovních. Každý zaměstnanec přebírá z titulu své funkce odpovědnost za plnění konkrétních kvalitativních úkolů. Potřeba dodržovat tato opatření není dána jen ekonomickými důvody, ale také naší firemní politikou. Uplatňována firemní politika jakosti odpovídá mezinárodní normě ČSN EN ISO 9001:2009.
Základní charakteristiky, které hodnotí správnost naší orientace na jakost, jsou: zajištění a neustálé zlepšování spokojenosti zákazníků, stabilita a posilování pozice na trhu, nízké náklady dosažené minimalizací chyb,vysoká hospodárnost a efektivita, ochrana životního prostředí

Důsledné plnění všech kvalitativních cílů je základním předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost firmy.

Naše motto: MUREXIN. Drží!