Home > Upozornění pro uživatele
Murexin AG
Uživatelské podmínky
Využíváním těchto webových stran souhlasíte s následujícími uživatelskými podmínkami. Vyhrazujeme si právo k občasným aktualizacím uživatelských podmínek a prosíme o jejich pravidelné kontroly.

Ochrana dat
Všechna osobní data, která jsou zadávána a ukládána na internetových stranách společnosti Murexin AG, slouží výhradně k jejich individuálnímu uchovávání a zpracování s cílem zasílání informací o produktech a servisních nabídkách. Společnost Murexin Vás ujišťuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno diskrétně dle platných nařízení o ochraně dat.

Copyright
Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, audio a video soubory a jejich zařazení na webových stranách společnosti Murexin podléhají vlastním autorským právům. Množení nebo využívání jejich celků či částí je bez písemného souhlasu společnosti Murexin AG zakázáno. Některé z internetových stran společnosti Murexin podléhají autorským právům třetích osob.

Odpovědnost
Tyto webové strany byly tvořeny s maximální péčí. Přesto neručíme za bezchybnost a přesnost uváděných informací. Společnost Murexin vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody, které by přímo či nepřímo vznikly využíváním těchto internetových stran a nebyly způsobeny hrubou nedbalostí společnosti Murexin.

Společnost Murexin neodpovídá za obsah externích odkazů, resp. za obsahy fór a chatů.