Home > Hauptnavigation > KE STAŽENÍ > Prohlášení o shodě
Murexin AG

Prohlášení o shodě 

 

  Výrobce vydává  ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává ES prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.

Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE, popř. značkou CE s uvedením čísla notifikované osoby, která posouzení shody provedla – u vybraných nařízení vlády.

Zde si tedy můžete stáhnout naše prohlášení o shodě  v elektronické podobě.

Izolace 1.4.2014
Křemičitý písek - prohlášení shody 
Lepidla pro lepení podlahovin
Povlakové povrchové úpravy
Opravné, rychlé, zálivkové a vyrovnávací  malty, vyhlazovací stěrky
Páska EKOFLEX - prohlášení shody
Silikonové těsnící tmely 1.4.2014
Spárovací hmoty
Spárovací těsnící hmoty
Těsnící pásky
Vodivá lepidla