Izolační nátěr 111 N

  • trvale pružný
  • interiér i exteriér
  • odolný kyselinám

Neplněný vysoce kvalitní trvale pružný černý rozpouštědlový živičný nátěr s mírným zápachem při zpracování, odolný ředěným kyselinám vyjma oxidujících a louhům do 2% koncentrace. V interiéru i exteriéru jako ochranný nátěr stavebních konstrukcí, jako izolační nátěr základových konstrukcí proti zemní vlhkosti, jako penetrační základ před aplikací izolačních živičných stěrek a živičných nátěrů aplikovaných za horka i za studena, k lepení izolačních folií a bitumenových lepenek. Také jako střešní lak k renovaci zvětralých bitumenových pásů.

Spotřeba

penetrace pod bitumenové stěrky ​cca 0,15 l / m2 penetrace před tavením asf. pásů cca 0,30 l / m2 izolační ochranný nátěr, střešní lak cca 0,25 l / m2/ nátěr (min. 2 vrstvy) oživovací nátěr na asfalt cca 0,15 l / m2