Skip to content

Repol Adhezní povlak HS 1

  • výborný adhezní můstek
  • vertikální i horizontální plochy
  • i pro práci nad hlavou

Minerální adhezní můstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních i plochách „nad hlavou“. Adhezní povlak vyžaduje jen minimální množství záměsové vody, i při měkké kozistenci však vykazuje velmi vysoké hodnoty přídržnosti. V interiéru i exteriéru k vytvoření velmi kvalitního adhezního můstku na vertikálních i horizontálních plochách pro spřažené potěry a při sanacích betonových konstrukcí.

Spotřeba

cca 1,5 – 3,0 kg/m²

Barvy

šedá