Skip to content

Repol Betonová stěrka BS 05 G

  • odolná proti působení vody
  • odolná proti mrazu
  • odolná povětrnosti
  • vysoká přídržnost
  • interiér i exteriér

Jemná prášková zušlechtěná šedá prodyšná stěrková hmota odolná mrazu a povětrnosti. V interiéru i exteriéru k vyrovnání povrchu sanovaných betonových konstrukcí a opravám nerovností, lunkrů, štěrkových hnízd, uražených hran, vyplnění dutin po montážních pracích a uložení volné výztuže při výrobě prefabrikátů, pohledového betonu apod., v inženýrském i pozemním stavitelství.

Spotřeba

cca 1,5 kg/m2