BETONY A POTĚRY

Repol Zálivková malta VM 30

  • rychlý náběh pevností
  • velmi zatékavá
  • s minimálním smrštěním

Prášková zálivková malta tuhnoucí bez vzniku trhlin, s kompenzovaným smrštěním a vysokou mechanickou pevností, s vynikající přídržností k oceli a betonu. V interiéru i exteriéru k dokonalému zalití kotevních otvorů strojů a zařízení i v místech, kde dochází k opakovaným teplotním výkyvům. Malta je vhodná k aplikacím ve vrstvě od 4 mm do 15 cm v jednom pracovním kroku, při naplněnéí křemičitým pískem 4-8mm až do tloušťky vrstvy 30 cm.

Spotřeba
2 kg na 1 l malty