BETONY A POTĚRY

Repol Zálivková malta VM 40

  • rychlý náběh pevností v tlaku a tahu za ohybu
  • expandující při tuhnutí
  • odolná posypovým solím
  • kompenzované smrštění

Prášková, k okamžitému použití připravená zálivková malta s kompenzovaným smrštěním, s rychlým náběhem počátečních pevností a s vysokými konečnými pevnostmi. Vyznačuje se vynikající přídržností k oceli a betonu podle požadavků normy ČSN EN 1504-3, třída R4, XF4. V interiéru i exteriéru k dokonalému zalití kotevních a montážních otvorů nejrůznějších strojů a zařízení i v případech opakujícího se kolísání teplot. Malta je vhodná k aplikacím ve vrstvě od 8 mm do 15 cm v jednom pracovním kroku, lokálně po naplnění křemičitým pískem frakce 4-8mm lze vytvořit vrstvu až 30 cm.

Spotřeba
cca 2 kg na 1 l čerstvé malty