Skip to content

Vlákna ocelová MFT

  • redukce smršťovacích trhlin
  • zvýšení pevnosti betonu

Tažený profilovaný ocelový drát s koncovými háčky. Dávka vláken do směsi zvyšuje pevnost betonu v tahu, v tahu za ohybu, počáteční pevnosti, odolnost proti vzniku trhlin a rázovou pevnost. Redukuje vznik deformací v důsledku smrštění, zkracuje dobu výstavby (odpadá pokládání výztužných sítí), umožňuje zvětšení vzdáleností pracovních spár. Skýtá možnost jednoduchého dávkování přímo do míchacího zařízení. Jako konstrukční výztuž betonových prefabrikátů, tenkostěnných konstrukcí i filigránů. Vhodné pro monolitické průmyslové podlahy, krycí vrstvy betonových vozovek, parkovací a rozjezdové letištní plochy, spřažené nadbetonované plochy od tloušťky 60 mm výše, nespřažené nadbetonávky ploch od tloušťky 80 mm výše. Pro potěry v bytové i průmyslové výstavbě, při stavbě tunelů, pro stříkaný beton v inženýrském stavitelství, při stavbě nádrží, základů pod těžké stroje apod.

Spotřeba

cca 20 – 35 kg / m3 - dle statického požadavku Délka vláken: 34 nebo 50 mm Průřez:1,3 mm Poměr l / d: 50 Hloubka profilování: 1 mm: 1 mm Počet vláken na kg: typ 34.0 cca 2200 NEBO typ 50.0 cca 1500 Ocel: ßZ > 1000 N/mm2 Šířka profilování: 2,2 mm