Skip to content

Adhezní povlak HS 1

  • vysoká přídržnost na oceli i betonu
  • stačí pouze smíchat s vodou
  • adhézní můstek a ochrana výztuže v jednom

Minerální adhezní můstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních i plochách „nad hlavou“. Adhezní povlak vyžaduje jen minimální množství záměsové vody, i při měkké kozistenci však vykazuje velmi vysoké hodnoty přídržnosti. V interiéru i exteriéru k vytvoření velmi kvalitního adhezního můstku na vertikálních i horizontálních plochách pro spřažené potěry a při sanacích betonových konstrukcí. Splňuje požadavky na ochranu výztuže proti korozi dle EN 1504-7.

Spotřeba

cca 1,5 – 3,0 kg/m² dle hrubosti povrchu cca 0,2 kg/bm jako ochrana výztuže (ve dvou pracovních krocích)

Barvy

šedá