Deska roznášecí UNITOP

  • separuje napětí podkladu
  • tlumí kročejový hluk
  • jistota na problematických podkladech
  • nízké emise - EC1- Plus

Lehká roznášecí deska tlumící kročejový hluk a eliminující napětí mezi podkladem a finální úpravou podlahy. Odolná nárazům a zahnívání, s minimálním obsahem emisí – EC1 plus. V interiéru pod keramické dlažby, přírodní kámen, vlysy, vícevrstvé parkety a laminátové podlahy zejména na problematické, méně kvalitní podklady. Použití v exteriéru - viz záložka "Perfektní systém". Na stěny i podlahy s maximálním zatížením do 5 kN/mm2. Při použití dlažeb s tloušťkou menší než 10mm a také dlažeb s formátem menším než 10 x 10 cm nutno přestěrkovat podklad nivelační hmotou vyztuženou vlákny v minimální vrstvě 3 mm. V případě podlahového vytápění lze použít pouze desku v tl. 4mm.

Barvy

bílá