Skip to content

Emulze do spárovacích malt FE 85

  • zušlechťuje spárovací malty
  • zvyšuje chemickou odolnost
  • zvyšuje pružnost
  • zvyšuje vodoodpudivost

Polymerová disperze do spárovacích malt ke zvýšení jejich pružnosti, vodoodpudivosti a chemické odolnosti. Vhodná pro cementové spárovací malty Murexin při spárování nenasákavé keramiky.
V interéru i exteriéru k zušlechtění některých spárovacích malt při jejich použití v prostorách se zvýšeným chemickým, statickým nebo tepelným zatížením.

Spotřeba

Závisí na dávce vody potřebné pro jednotlivé spárovací malty. Nahrazuje záměsovou vodu v plném rozsahu.