Skip to content
7645 7646 GF EpoxyBasisharz EP70BM

Epoxidová pryskyřice EP 70 BM

  • univerzální použití ve stavebnictví
  • zpevňující účinek
  • vynikající přídržnost k podkladu
  • interiér i exteriér

Řídký neplněný dvousložkový systém na bázi modifikovaných epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel, určený pro univerzální použití ve stavebnictví, odolný nárazu, tuhnoucí bez napětí vůči podkladu, transparentní, nezmýdelňující.
V interiéru i exteriéru jako:
• adhezní můstek na problematických podkladech
• parozábrana podkladů (zbytková vlhkost max. 6CM%)
• penetrace pod epoxidové lité povlaky
• uzavírací nátěr
• impregnace a zpevnění pískujících podkladů
• pojivo pro polymerové malty vysokých pevností
• k lepení a zalévání (chemická kotva)
• výplň dutých prostor a injektáž trhlin
• sešívání trhlin v potěrech a betonu
• s křemenným pískem jako stěrka pro vyrovnání
nerovností

Spotřeba

penetrace: cca 0,3 kg / m2 záškrab: cca 0,7kg/m2/mm (míchací poměr 1:1 až 1:2 s jemným křemičitým pískem) polymerová malta: cca 2,5 kg/m2/1cm tloušťky (míchací poměr 1:8 s křemičitým pískem 0,063-3,5mm) parozábrana: cca 0,45 kg / m2

Barvy

transparentní