Skip to content

Hydroment sušicí omítka

  • sanační omítka pro vlhké zdivo
  • napomáhá vysoušení zdiva
  • dlouhodobá účinnost
  • pro památkově chráněné objekty

Hotová suchá omítková směs na bázi hydraulických pojiv, písku a speciálních aditiv. Díky speciálnímu složení zajišťuje kontinuální vysoušení zdiva.
Je určena k sanaci zdiva zasaženého zvýšenou vlhkostí v interiéru i exteriéru. Vhodná zejména pro omítání soklů, zdiva pod úrovní terénu, to vše i při silné dotaci vlhkostí a salinitou.
Díky trvalému odvodu vlhkosti ze zdiva je možno použít jako odvlhčovací řešení v případech, kdy nelze obnovit vodorovné/ svislé hydroizolační souvrství a zabránit tak pronikání vlhkosti do zdiva.

Spotřeba

cca 30 kg/m2/ 2cm vrstva