Skip to content

Křemičitý písek

  • průmyslově sušený písek
  • univerzální použití
  • přesné frakce
  • bez huminových znečištění

Přírodní minerální křemičitý písek vícenásobně vymývaný, vysušený, zbavený huminových látek a jiných znečištění. Jako dodatečné plnivo nivelačních hmot a litých podlahových povlaků na bázi epoxidů nebo polyuretanu, k zapískování penetračních nátěrů a parozábran. K přípravě polymerových stěrkových hmot a polymerových malt.