Skip to content

Lepicí malta FSZ 45

  • univerzální použití
  • vysoce stabilní
  • pro slinutou dlažbu

Vysoce zušlechtěná prášková hydraulicky tuhnoucí lepicí malta šedé barvy pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, odolná působení vody a mrazu, vhodná pro styk s potravinami.
V interiéru i exteriéru k lepení keramických obkladů
a dlažeb, také slinuté dlažby s nasákavostí pod 0,5%,
vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení.

Spotřeba

​cca 1,6 kg/m² při 4 mm ozubení ​cca 2,4 kg/m² při 6 mm ozubení cca 3,4 kg/m² při 8 mm ozubení cca 4,6 kg/m² při 10 mm ozubení

Barvy

šedá