Skip to content

Malta fixační blesková BP 33

  • rychletuhnoucí
  • interiér i exteriér
  • použití i pro vlhké prostory
  • bez obsahu chloridů

Rychletuhnoucí prášková cementová malta bez obsahu chloridů s mimořádně rychlým tuhnutím a tvrdnutím. Tuhne hydraulicky již po 2,5 minutách, plné zatížení možné již po 15 minutách. V interiéru i exteriéru, také v trvale vlhkých prostorách, k rychlým montážím a upevnění plynových instalací, vodovodních i topenářských rozvodů a elektroinstalací. K upevňování hmoždinek, dveřních zárubní, stojin zábradlí a všech typů konzol zařizovacích předmětů. Také k velmi rychlým opravám a stěrkování děr, lunkrů a trhlin betonových povrchů.

Spotřeba

cca 1 kg na 0,7 litru čerstvé malty