Skip to content

Malta kamnářská OM 20

  • připravena k aplikaci
  • žáruvzdorná
  • snadná zpracovatelnost

Prášková, žáruvzdorná, k použití připravená, hydraulicky tuhnoucí šamotová malta. K rekonstrukcím a opravám poškozených míst v pecích a kamnech.

Spotřeba

cca 1,9 kg na 1 litr čerstvé malty