Skip to content

Malta reprofilační RM 04

  • vysoce odolná mrazu a posypovým solím (XF4)
  • s kompenzovaným smrštěním
  • staticky relevantní pro opravy vodorovných ploch
  • strojně zpracovatelná

Reprofilační prášková jednosložková malta šedé barvy s kompenzovaným smrštěním. Obsahuje bobtnavé příměsi, které potlačují tvorbu prvotních smršťovacích trhlin. Díky obsahu kvalitního plniva tvořeného dolomitickými vápenci a jeho velmi přesně stanovené zrnitosti odolává mrazu a posypovým solím, vyznačuje se vysokou přídržností k betonu. V interiéru i exteriéru jako reprofilační malta při sanaci betonových a žeklezobetonových konstrukcí, na vertikální i horizontální plochy bez statické funkce i se statickou funkcí, k betonáži tenkostěnných konstrukcí, ke zhotovení vyrovnávacích vrstev a k vyplnění trhlin v cihelném zdivu

Spotřeba

cca 2,2 kg na 1 litr čerstvé malty