Skip to content

Malta reprofilační SM 40

  • staticky relevantní - R3
  • vysoká odolnost vůči zmrazovacím cyklům
  • vysoká pevnost
  • kompenzované smrštění
  • značka kvality ÖBV

Reprofilační cementová malta šedé barvy s kompenzovaným smrštěním a vynikající přídržností na betonu. V interiéru i exteriéru pro vrstvy do 40 mm v jednom pracovním kroku (lokálně až 80mm), lze ji nanášet na horizontální i vertikální plochy. Vhodná pro ruční i strojní aplikaci mokrým nástřikem.Splňuje požadavky EN 1504-3 jako staticky relevantní opravná malta (R3, XF4).
Speciální použití jako opravná a reprofilační malta při sanacích zatěžovaných betonových a železobetonových konstrukcí, mostů, balkonových desek, betonových prefabrikátů a ploch, uražených rohů a hran betonových dílců, apod.

Spotřeba

cca 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy