Skip to content

Nivelační hmota na anhydrit CA 20

  • na bázi kalciumsulfátu
  • minimální napětí při tuhnutí
  • čerpatelná
  • vynikající rozliv
  • hladký nasákavý povrch

Hydraulicky tuhnoucí prášková samozabíhavá nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu.
V interiéru k vyrovnání nerovností zejména podkladů pojených kalciumsufátem, také cementového a litého asfaltového potěru v tloušťce vrstvy od 2 do 20 mm. Vytváří pevný a ideálně rovný podklad před kladením všech druhů podlahových krytin včetně parket. Vhodné použití i pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem.

Spotřeba

​cca 1,5 kg/m² a 1mm vrstvy