Skip to content

Odbedňovací přípravek ÖKO 100

  • šetrný k životnímu prostředí
  • připraven k použití
  • biologicky odbouratelný

Odbedňovací přípravek složený z biologicky odbouratelných složek, šetrný k životnímu prostředí, připravený k okamžitému použití. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla ani minerální oleje. V interiéru i exteriéru jako odbedňovací přípravek na všechny běžné typy bednění, obzvláště vhodný při zhotovování pohledových ploch z betonu. K ochraně lopat, ložných ploch, dopravních pásů, řetězů, kování apod. u stavebních strojů, nákladních vozidel a jiných stavebních zařízení před usazováním malty a betonu. Pozor: odbedňovací přípravek by se neměl nanášet na lakované části karoserie.

Spotřeba

​1l vystačí na 80 až 100 m² plochy