Skip to content

Omítková penetrace Energy Primer

  • připravená k použití
  • ideálně vyrovná nasákavost podkladu
  • výborný adhezní můstek

Univerzální základní nátěr připravený k okamžité aplikaci, sestávající z organického pojiva, aditiv a vody. Vynikající adhezní můstek, sjednotí nasákavost podkladu, což umožňuje dodržet stejnoměrnou barevnost následně nanášené tenkovrstvé omítky v celé ploše fasády.
Univerzální penetrační nátěr pro interiér i exteriér, zejména však v zateplovacím systému Murexin ESS před nanášením všech omítkových směsí.

Spotřeba

​​cca 0,25 kg/m² na armovací stěrce ca. 0,40 kg/m² na omítce

Barvy

bílá