Skip to content

Primer PU 150

  • na savé i nesavé podklady
  • zlepšení přídržnosti pružných těsnicích hmot
  • jednoduchá aplikace

Tekutý rozpouštědlový základní nátěr zlepšující výrazně přídržnost polyuretanových těsnicích tmelů, uzavírá póry, koriguje nasákavost, působí jako izolace proti vzlínání vlhkosti. Tuhne vzdušnou vlhkostí.V interiéru i exteriéru jako adhezní můstek ke zlepšení přídržnosti pružných spárovacích materiálů, zejména polyuretanových, v běžných i dilatačních spárách, na savé i nesavé podklady.

Spotřeba

cca 1 l na 150 bm spáry, dle pokladu