Skip to content

Přísada do betonu a malty proti mrazu FS 10

  • bez obsahu chloridů
  • tekutá
  • pro beton i maltu
  • zpracování do -9°C

Tekutá přísada do betonů a malt bez obsahu chloridů zvyšující hydratační teplo a urychlující tuhnutí a tvrdnutí směsí, čímž dochází k podstatně dřívějšímu dosažení jejich minimální hodnoty pevnosti v tlaku cca 5 N/mm2, která již zajišťuje odolnost vůči mrazu. V interiéru i exteriéru pro železobeton, předpjatý beton, transportbeton, při výrobě prefabrikátů, také pro cementové a vápenocementové zdící malty. Při dodržení ostatních běžných normových opatření umožňuje betonářské a zdící práce do teploty -9°C.

Spotřeba

cca 3 – 4 kg / m3 tj. cca 1% hmotnosti cementu