Skip to content

Přísada do potěru na podlahové vytápění HV 05

  • bez obsahu chloridů
  • plastifikační účinek
  • zlepšuje zpracovatelnost směsi

Tekutá plastifikující přísada bez obsahu chloridů do cementem pojených potěrů, zlepšuje přilnutí potěru k povrchu topných trubek a tím snižuje tepelné ztráty během topení. Umožňuje vytvořit potěr s hladkým povrchem bez trhlin. Zvyšuje konečnou pevnost potěru, nevytváří vzduchové póry, zlepšuje zpracovatelnost a umožňuje snížení vodního součinitele směsi. Pouze v interiéru ke zlepšení zpracovatelnosti a zušlechtění potěrů na podlahové vytápění.

Spotřeba

cca 0,5 % hmotnosti cementu (tj. cca 2,0 kg/m³ potěru)