Lité povlaky

Přísada protiskluzová RF 8

  • pro tenkovrstvé nátěry
  • bezbarvá
  • snadná aplikace

Jemnozrnný granulát určený pro mísení s uzavíracími nátěry na reakční bázi. Vhodný pro barevné i transparentní nátěry. Minerální přísada ke zvýšení protiskluznosti minerálních a litých pryskyřičných podlah.

Spotřeba
ca 8 - 16 Gew% des Bindemittels