Lité povlaky

Přísada tixotropizační Epoxy TE 2K

  • zejména pro epoxidové nátěry
  • při aplikaci na svislé a šikmé plochy
  • neškodí zdraví – neobsahuje azbest
  • minimální spotřeba

Bezazbestová tixotropizační přísada ve formě vláken na bázi vysokomolekulárních polyetylenů. Dostatečná dávka do samozabíhavých epoxidových nebo polyuretanových nátěrů a povlaků umožňuje jejich nanášení i na svislé nebo šikmé plochy bez stékání. Vysoce efektivní přísada ke snížení tekutosti kapalin a past, použitelná pro zvýšení viskozity lepidel, laků, povlaků, bitumenových nátěrů, barev, disperzních a antikorozních nátěrů. Určeno zejména pro systémy na bázi epoxidů.

Spotřeba
Dávkování je závislé na druhu použitého nátěru nebo povlaku a na podmínkách zpracování, zejména na teplotě. (Doporučeno je cca 2 – 4 % hm.)