Skip to content

Přísada vodotěsnící do betonu DM 40

  • jednoduché dávkování
  • široká oblast použití
  • plastifikující účinek

Tekutá, velmi účinná přísada do betonů a malt bez obsahu chloridů, zvyšuje vodotěsnost, plastifikuje směs, snižuje spotřebu záměsové vody a tím vodní součinitel směsi, tedy zvyšuje konečnou pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu, nevytváří vzduchové póry, zlepšuje zpracovatelnost a omezuje tendence směsi k rozmíšení. V interiéru i exteriéru zejména pro výrobu vodonepropustných cementových malt, betonových a železobetonových konstrukcí jako jsou sila, nádrže na vodu, bazény, sklepní zdi, základové konstrukce a ostatní konstrukce v oblastech se spodní vodou. Vhodná pro použití při výrobě prefabrikátů a pro transportbeton.

Spotřeba

3 – 4 kg / m³ směsi