Skip to content

Stěrka stříkaná Gullspack S 70

  • připravená k použití
  • pro efektivní práci
  • vysoká bělost

Bílá pastovitá stěrková hmota připravená k okamžité strojní aplikaci, zušlechtěná polymery, lehce čerpatelná a stříkatelná, na bázi standardních dolomitických vápenců.
V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému vyrovnání povrchu a také k vyplnění spár, trhlin a prohlubní. Vhodné na všechny obvyklé stavební minerální podklady, surové zdivo, beton, pórobeton, izolační desky, vápenné, sádrové a cementrové omítky, sádrokarton a lehčené stavební desky. Tloušťka vrstvy cca 2mm.

Spotřeba

​cca 1,75 kg/m² / 1mm při celoplošném nánosu, 
 cca 0,5 - 1 kg/m² při strukturovaném stěrkování

Barvy

bílá