Skip to content

Suchá stěna – injektáž IM 55

  • hydrofobizační účinek
  • horizonzální utěsnění vlhkých zdí
  • interiér i exteriér

Jednosložková lehce zpracovatelná nízkoviskózní kapalina pro injektáž vlhkého zdiva, bez obsahu rozpouštědel, s výrazným hloubkovým průnikem. Při injektáži prostupuje kapilárami a reaguje s alkalickými substancemi materiálu tak, že vytváří nerozpustné a vodoodpudivé sloučeniny (zkřemelnění). Vedle hydrofobizace prostředí má také výrazný zpevňující účinek.

Spotřeba

cca 0,1 kg/ bm 1 cm tloušťky zdi, dle nasákavosti zdiva