Těsnicí povlak minerální DS 28

  • vhodný pro styk s pitnou vodou
  • pro nátěr i stěrkování
  • na vlhké podklady
  • paropropustný

Zušlechtěná minerální prášková hmota pojená cementem, vhodná pro styk s potravinami a pitnou vodou, odolná sulfátům. V interiéru i exteriéru jako izolace proti netlakové vodě vertikálních i horizontálních ploch stavebních konstrukcí, základových pasů a desek, sklepních zdí, opěrných zdí, nádrží na pitnou a užitkovou vodu, nádrží čistíren odpadních vod, štol a tunelů, podzemních zásobníků a konstrukcí v podzemních garážích. Vhodná pro utěsnení vůči negativnímu tlaku vody a pro vytvoření přechodových fabionů.

Spotřeba

stěrkování: 2 - 3 kg/m2 nátěr: 1,5 - 1,8 kg/m2