Skip to content

Tkanina výztužná NV 110

  • speciální perforovaná vliesová tkanina
  • systémové armování izolace WD 1K
  • dostupná v různých šířkách
  • včetně systémových komponent - kout, roh

Tkanina výztužná NV 110 je speciálně vyvinutá pro použití s hydroizolační stěrkou WD 1K. Plošná hmotnost tkaniny 110g/m2.
Tkanina slouží k vyztužení izolačního souvrství, jako kontrola nanášené tloušťky a zejména k zajištění překlenutí trhlin, dodatečně vzniklých v podkladu.
Speciální výrobní postup zaručuje, že tkanina je po zatlačení do čerstvé stěrky dokonale prosycena a tím je zajištěno trvalé spojení a vyztužení izolačního souvrství. Důmyslná perforace umožňuje snadnému odchodu vzduchu pod tkaninou a zabraňuje tvorbě nežádoucích bublin a zvlnění tkaniny.

Barvy

bílá