Skip to content

Urychlovač WD Speed 5

  • urychlovač tuhnutí stěrky WD - 1K
  • bez obsahu izokyanátů a aminů

Urychlovač tuhnutí WD Speed 5 slouží jako urychlovací přísada hydroizolační stěrky WD-1K. Přídavkem 300ml balení přísady d o13 kg balení stěrky docílíme cca 5-násobného urychlení tuhnutí stěrky. Vyšší dávkování není přípustné, menší dávka je přípustná.

Spotřeba

300ml balení WD Speed 5 na 13kg balení stěrky WD-1K

Barvy

transparentní