Skip to content

Vlákna polypropylenová

  • rezistentní vůči kyselinám a louhům
  • zlepšení všech vlastností betonu
  • vhodné pro stěrku WD-1K
  • redukce smršťovacích trhlin

Nekadeřavá polypropylenová střižová vlákna zlepšující podstatně vlastnosti betonu a jiných stavebních hmot obsahujících minerální pojiva. Vyrobeny ze 100% polypropylenu, se speciální úpravou, absolutně inertní, stabilní, nekorodující, s vysokou odolností proti alkáliím, antistatická, nemagnetická, nevodivá, prakticky s neomezenou životností. Za normální teploty odolná vůči organickým rozpouštědlům, při zpracování zcela bezpečná. Jako příměs ke zlepšení mnoha vlastností nivelačních hmot, stěrek, malt, omítek, podkladních betonů, monolitických betonů, potěrů, do základů, zahradních zídek, sklepních zdí, stříkaného betonu, okapových dlaždic, prefabrikátů apod. Vlákna se rozdělují ve směsi prostorově a absolutně rovnoměrně v celé záměsi. Vlákna zvyšují počáteční pevnosti betonu, proto jsou vhodná jako příměs při výrobě prefabrikátů. Dílce získávají dříve schopnost odolávat nárazům, tím jsou redukovány škody vzniklé při manipulaci a přepravě a minimalizovány náklady na případné opravy.

Spotřeba

0,75 kg/m³ Materiál:100% polypropylen Průměr vláken: 7 dtex (32 µm) Délka vláken: 12 mm Průřez: kruhový Při použití do stěrky WD-1K je spotřeba cca 0,125 l/kg stěrky

Barvy

bílá