Skip to content
31204 31205 GF Objektgrundierung OG80

Základ objektový OG 80

  • penetrace a uzavření pórů v jednom kroku
  • výborná smáčivost podkladu
  • pro interiér i exteriér

Plněný dvousložkový systém na bázi modifikovaných epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel, určený pro univerzální použití ve stavebnictví.
V interiéru i exteriéru jako penetrace a parozábrana. Pro potřeby penetrace a vyplnění pórů je pryskyřice naplněna již z výroby křemičitou moučkou. Po naplnění křemičitým pískem le použít také jako záškrab a plastbeton.

Spotřeba

penetrace cca 0,4-0,5 kg/m² záškrab cca 0,8-0,9 kg/m²/mm (v poměru 1:0,5 s křemičitým pískem 0,3 - 0,8 mm) pojivo plastbetonu cca 3 kg/m²/cm (v poměru 1:6 s křemičitým pískem 0,063 - 3,5 mm) parozábrana cca 0,45 kg/m²

Barvy

béžová