Skip to content

Zálivková malta VM 40

  • kompenzované smrštění
  • expandující při tuhnutí
  • vysoce odolná posypovým solím
  • rychlý náběh pevností v tlaku a tahu za ohybu
  • reprofilace betonu

Velmi tekutá zálivková malta tuhnoucí expanzivně, bez vzniku trhlin, s kompenzovaným smrštěním a vysokou konečnou mechanickou pevností. Odolná povětrnosti a působení rozmrazovacích solí. V interiéru i exteriéru k dokonalému zalití kotevních otvorů a pro veškeré staticky relevantní reprofilace betonu ve vrstvě od 8 mm do 150 mm (při naplnění křemičitým pískem až 300mm.)

Spotřeba

cca 2 kg na 1 l čerstvé malty (tj. 2kg/m²/mm)